Språket den 23 maj Om högskoleelevers dåliga språkkunskaper och lyssnarfrågor om nusvenska

I Språket förra veckan berättade vi att elever på gymnasiet väljer bort språk eftersom man anser det svårare att få höga betyg i språk än i många andra valbara kurser. Det här sättet att tänka taktiskt har gjort att ungdomars språkkunskaper försämrats kraftigt, det märks inte minst på de elever som fortsätter att läsa språk på högskolenivå, säger Inger Enkvist, professor i spanska vid Lunds universitet.

Professor Lars-Gunnar Andersson besvarar lyssnarbrev. Veckans ämnen:
- en tilltalsbefriad svenska. ”Får det lov att vara kaffe nu?”
-  behövs en ordlista för ur ordlistan utsorterade ord?
-  medan och medans
-  vad är nusvenska och är det dags att ge namn åt en ny epok?
-  förutom och utom som har två motsatta betydelser
 - be- som början på ord. Varirfrån kommer det?