Språket den 30 maj Mail eller e-post: om vår inställning till importord.

Svenskar har en avspänd inställning till importord eller lånord från engelska och de flesta använder dem gärna och mycket. Det konstaterar språkforskaren Catharina Nyström Höög vid Högskolan Dalarna som intervjuat svenskar om importord. Tidigare har Catharina Nyström Höög forskat kring gymnasister skrivande och myndighetsspråk och i våras tilldelades hon språkvårdspriset från stiftelsen Eric Wellanders fond.
Vi har lättast att acceptera utländska ord för saker som gäller datorer och teknik, svårast för religion och inom leksaksreklam.

Professor Lars-Gunnar Andersson kommenterar lyssnarbrev i samma ämne.
-översättningslån: kommunicera och adressera i nya betydelser i svenskan
-många lånord kommer urprungligen från latin 
-religiös i de nya betydelserna ”dogmatisk” eller ”trivial trossak”
-spirituell i ny betydelse
-direktöversatta uttryck: det hela kokar ner till, kvarter som huserar de flesta bankerna, passageritual, denna insats gör skillnad, en delikat balansgång
-  fler direktöversättningar från engelskan: ”skrivarblock” i stället för skrivkramp, ”ned till enskilda repliker”,  ”gravid med Vaughans baby”
- ”när allt kommer omkring” tror en lyssnare är ett översättningslån. Men det visar sig vara fel: uttrycket finns i romantext av bl a Hjalmar Bergman och Hjalmar Säderberg, med flera. Det är hederlig svenska!