Språket den 6 juni Lyssnarfrågor om språk

Professor Lars-Gunnar Andersson besvarar lyssnarfrågor.

Ingeborg Forsmark i Dorotea berättar om det jamtska ordet ”huvveln” som är beteckningen för den sköna tiden strax efter midsommar. Övriga frågor:
Fädernesland men modersmål?
Vad betyder egentligen ”utomlands”?
Hur ska man biebehålla svenskan utomlands?
Behöver skolbarnen svenska glosor i läxa?
Kura skymning
Vattnet siger
Gradskillnad och artskillnad mellan dialekter
Dofta över
Rättare
Kreti och pleti
Dricks