Språket den 13 juni Om döda språk och levande språkkänsla

Ola Wikander, författare till boken ”I döda språks sällskap. En bok om väldigt gamla språk” talar om sina favoriter bland de många språk han behärskar.

Professor Lars-Gunnar Andersson besvarar lyssnarfrågor:
- ”huvvuln” som beteckning för veckan efter midsommar återkommer
-varför vill så många säga ”användna” i stället för den riktiga formen ”använda”?
-”ändån” - varför förekommer detta konstiga ord som ersättning för ”ändå”?
-nu får det användas: färst som superlativform!
-är svenska neutrum-ord också neutrum på tyska?
-de svåra prepositionerna.