Språket den 26 september Debatten om svenskämnet i skolan och flera brev om du-reformen

I ett reportage speglas den diskussion som förs om svenskämnet för invandrarelever. Helena Frisell, som utrett frågan för Myndigheten för skolutveckling, anser att svenska-två-ämnet bör integreras i den svenskundervisningen som alla andra elever får. Inger Lindberg, professor i svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet, anser att svenska-två-ämnet behövs.

Professor Lars-Gunnar Andersson återkommer till några av de många brev som kommenterar den så kallade du-reformen på 60-talet. Valfrid Paulsson, dåvarande generaldirektör för Naturvårdsverket, berättar hur han själv, Bror Rexed och Karl Frithiofson, alla nyutnämnda chefer, samtalade om hur man på sina nya arbetsplatser skulle kunna bidra till ett bra arbetsklimat och därför beslutade att tilltalet skulle vara ”du”. En lyssnare, född på 30-talet berättar hur hennes man ansåg att förändringen aldrig skulle fungera inom vårdens patriarkala system, men några år senare fick ändra uppfattning. Ett annat brev kommer från en lyssnare som bodde i USA mellan 1964 och 1974 och förvånades över den förändring som ägt rum. Vid hennes hemkomst uppmanade hennes gamla fastrar och mostrar henne att säga ’du’ till dem! Det kändes konstigt.
Ett annat brev ger anledning till en diskussion om hur gårdagens ”kod-växling” (byte mellan dialekt och standardsvenska, beroende på talsituationen) förbytt mot ”kod-glidning” där man gradvis förändrar sitt språk i olika möten.