Bensinbolagen och klimatet

P1 onsdag 17 januari kl 12.10, 23.40 samt söndag 15.35

Transportsektorn står för 40 procent av de totala koldioxidutsläppen från Sverige. Det är en handfull stora oljebolag som förser transportindustrin och bilägarna med bränsle och som alltså svarar för en stor del av utsläppen av växthusgaser. Under hösten har klimatfrågan hamnat högt på dagordningen och man kan ju undra hur bensinbolagen svarar på den utmaningen?