Ondskan i det moderna samhället

P1 måndag 22 januari kl 12.10 och 23.40
Om ondskans ansikte i det moderna samhället handlar måndagens Vetandets Värld - som tar avstamp i den internationella Hannah Arendt-konferensen som ägde rum på Moderna museet förra helgen, och i denna filosofi-ikons tankar och teorier om Den banala ondskan. Vetenskapsradions medarbetare Ylva Herholz har intervjuat fyra framstående tänkare och sakkunniga om deras syn på det moderna onda: filosoferna Agnes Heller och Richard Bernstein, historikern Ulrich Herbert och sociologen Johann P Arnason. Det handlar om det radikalt onda, om fundamentalism, totalitarism och terror.

Redaktör: Ylva Herholz