Patienters Internet räddare i nöden

P1 onsdag 16 maj kl 12.10 och 23.07

Möt Krista Smedeland som skapat sajten OM MS. Krista har själv nervsjukdomen multipel skleros. När hon sökte kunskap på nätet (för tio år sen efter att hon fått diagnosen), tyckte hon att det saknades vederhäftig information om MS på Internet. Därför skapade hon www.omms.se, med fakta och möjlighet för MS-sjuka att dela erfarenheter med varandra.

Den här typen av självhjälpsgrupper blir allt vanligare, och hör till det som forskaren Ulrika Josefsson vid IT-Universitet i Göteborg studerat i avhandlingen ”Coping Online. Patient’s use of the Internet”. Långtidssjuka skaffar sig nätstödet för att klara stressituationen, menar hon, och sjukvården borde dra lärdom av det.

Redaktör: Per Gustafsson