Peter Artedi - fiskkännaren som var Linnés kompis och konkurrent

P1 torsdag 2 augusti kl 12.10 och 23.40

Kanske hade vi kunnat ha ett ännu mer genialt och heltäckande klassificeringssystem för vår natur, om inte bara Carl von Linné hade tagit sig fram i berömmelsens ljus, utan också hans studiekamrat och förtrogne Peter Artedi.

De två tillsamman var ett oslagbart team, men Peter Artedi dog ung, fattig, och kanske rentav överkörd av sin forskarkollega. Inte fysiskt, men genom att Linné under deras gemensamma period i Amsterdam klättrade förbi Artedi socialt, pekuniärt och vetenskapligt publicistiskt.

Repris från 23 maj 2007.