Nyinsatt Vetandets värld om B- och C-stridsmedel

P1 torsdag 20 mars kl 12.10
På grund av händelseutvecklingen i Irak utgår programmet "Från laboratoriet till börsen". I stället sänder vi ett samtal med två forskare vid Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI om de kemiska och biologiska stridsmedel som Irak misstänks förfoga över. Medverkande: Gertrud Puu, expert på kemiska vapen. Anders Norqvist, specialist på biologiska stridsmedel.
Programledare Johan Bergendorff
Det tidigare utannonserade programmet sänds den 3 april.