Denna vecka i Vetandets värld

24/3: Ryssklockan
25/3: Bryta is. Med Ymer i Kvarken
26/3: Vetandets värld IT
27/3: Direkt från Trädgårdsmässan
28/3: Historiska klubben