Den här veckan i Vetandets värld

30/6: Det pryltokige semestersabotören
1/7: Ljus i vårt hus - Gick proppen?
2/7: Med ögon känsliga för vått
3/7: Ljus i vårt hus - Kärnkraft
4/7: Trädgård - Lyssna på trädgården!