Den här veckan i Vetandets värld

21/7: De räddar liv - dygnet runt
22/7: Ljus i vårt hus - Om spillvärme
23/7: Går det att hejda åldrandet?
24/7: I sägnernas spår - Hårgaberget
25/7: Om rymdkommentatorn nr 1