Nästa vecka i Vetandets värld

18/8: Varför tycker vi så bra om naturfilm?
19/8: Plötslig spädbarnsdöd
20/8: Vetandets värld IT
21/8: I sägnernas spår - Rövarna i Finnforsgrottan
22/8: Djur som husdjur som sjukdjur. Om smittor och sjukdomar som når oss via djur.