VETANDETS VÄRLD, FRE 17 APRIL

Historiska klubben om arbetslöshet

Regeringen har denna vecka presenterat sina planer på hur den växande arbetslösheten ska mötas. Vilka likheter och skillnader finns det i hur politikerna har mött arbetslösheten i andra tider än vår egen? Det diskuteras i Historiska klubben idag.

Kan historikerna ge svaret på frågan vilka åtgärder som fungerar och vad som inte fungerar? Kan man lära något av erfarenheter från 1930-talet eller 1990-talet.

Medverkar gör Malin Junestav, historiker och Anders Forslund, nationalekonom, båda verksamma vid Uppsala universitet.

John Chrispinsson
vet@sr.se