VETANDETS VÄRLD, TOR 14 MAJ

Albert de la Chapelle - mer än 50 år som genetikforskare

Albert de la Chapelle började forska om arvsanlag och genetik på 1950-talet, när Watson och Crick just kommit på hur DNA-spiralen såg ut, och när man nyligen beskrev mänskliga kromosomer för första gången. Idag är han 75 år och synnerligen aktiv forskare vid Ohio State University i USA.

När han började fanns knappt någon genetisk forskning i Finland, och man var tvungen att vänta tills han hade disputerat innan man 1962 kunder starta ett genetiskt forskningsinstitut med donerade pengar från 40-talet, för innan dess fanns knappt några medicinska genetiker i Finland.

Under sin karriär har han hunnit mycket, jagat gener som behövs för manligheten, kartlagt en mängd ärftliga sjukdomar, bland annat sådana som det finns fler av i Finland och nu gått över till cancergenetik.

Så sent som förra året gjorde hans forskargrupp framsteg inom genetisk forskning om tjocktarmscancer, där de hittade en defekt gen som ökar risken, och som gör att man i förväg kan se vilka personer som ligger mest i riskzonen.