VETANDETS VÄRLD, TIS 23 JUNI

Hon tillverkar våra förfäder

I en ateljé mitt i Paris jobbar modellmakaren Elisabeth Daynès. Hon räknas som en av de bästa i världen, och har gjort mycket levande rekonstruktioner av allt från den 7 miljoner år gamla Toumaï-människan, till de betydligt yngre neanderthalarna.

– Det är både konst och vetenskap, säger hon, eftersom hon alltid har kopior av fossilfynden som grund när hon bygger en modell.

Numera finns flera av hennes rekonstruktioner på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, och på mängder av andra museer i världen. I Vetandets värld besöker vi hennes ateljé i Belleville.

Svensk modellmakare jobbar på samma sätt
Vi hälsar också på hos Oscar Nilsson, vår svenske modellmakare, som jobbar på ett liknande sätt, men med mycket modernare arkeologiska fynd. Han blev känd för sina rekonstruktioner av personer på regalskeppet Wasa och för modellen av Bockstensmannen för ett par år sedan.

Och en gång har han också blivit engagerad för att hjälpa polisen med samma teknik. Då handlade det om att man hittat ett okänt lik i skogen i Skåne, som man inte kunde identifiera. Oscar Nilsson fick då bygga upp ett sannolikt utseende så att man i alla fall skulle ha något att gå efter.

Programmet är en repris från 21 januari 2009.

Lena Nordlund
lena.nordlund@sr.se