VETANDETS VÄRLD, ONS 15 JULI

Promenad till en myrstack

Myror höll sig med boskap och ägnade sig åt jordbruk tiotals miljoner år före människan. De de t o m använde sig av anti-biotika miljontals år före människan. Myror och fjärilar har utvecklat ett spännande samarbete. Detta och mycket annat i dagens VV där vi möter myrforskarna Per Douwes och Edward O Wilson samt fjärilsforskaren Christer Wiklund

Staffan Forssell
vet@sr.se