VETANDETS VÄRLD, ONS 29 JULI

Snäckor och sniglar

Visste du att mani England just avslutat VM i snigelrace, att trädgårdens sniglar och snäckor faktiskt är avlägsna släktingar till havens bläckfiskar och att det finns få sexscener så segdragna, vackra och intima som snäckors och sniglars? Om detta och mer därtill berättar i dagens Vetandets Värld professor Ulf Gädenfors från Artdatabanken och Håkan Tunon från Centrum för Biologisk Mångfald. Båda från Uppsala.

Staffan Forssell
vet@sr.se