VETANDETS VÄRLD, MÅ 3 AUG

Musslor som reningsverk i Östersjön

Kan kommersiell blåmusselodling vara ett sätt att rena östersjöns vatten? Blåmusslor i Östersjön blir bara hälften så stora som sina släktingar på Västkusten, så till människomat duger de inte. Däremot som miljöförbättrare, musslor är nämligen fenomenala på att filtrera bort miljögifter ut vattnet.

 I dagens Vetandets Värld så följer vi sjösättningen av Sveriges första storskaliga musselodlingar utanför Kalmar. Blåmusslor har en makalös förmåga att ta upp kväve och fosfor från havsvattnet, via växtplankton.

– Att odla musslor och sen använda dem som gödning i jordbruket är ett sätt att ta tillbaka näringsämnena igen, säger Marinekologen Odd Lindahl. Målsättningen är även att musslorna ska användas som hönsfoder.

Programmet är en repris från 10 juli, och sänds nu igen, eftersom fel program av misstag sändes ut då.

Ulrika Hjalmarson Neideman
vet@sr.se