VETANDETS VÄRLD, FRE 7 AUG

Jostedalsbreen - krympande jätte

Nigardsbreen är en av de mest besökta delarna av det europeiska fastlandets största glaciär, Jostedalsbreen i Norge. På 1750-talet växte denna arm av glaciären så aggressivt att bönder i dalen tvingades flytta från sina gårdar för att inte bli krossade av isen. Idag är Jostedalsbreen i stället på snabb tillbakagång.

Jostedalsbreen ligger som ett tjockt täcke av is under bergstoppar och dalar som ingen sett på mer än femtusen år. Från glaciärens centrala platå som ligger på mellan 1200 och 1600 meters höjd går ett 20-tal större "armar" ner i dalarna.

Mats Carlsson Lénart
vet@sr.se