VETANDETS VÄRLD, TO 17 SEP

Bioenergi direkt

Direkt från den internationella bioenergikonferensen som normalt sett brukar hållas i Jönköping, men eftersom Sverige är Eu´s ordförandeland just nu så har man kraftsamlat till en riktigt stor bioenergikonferens, som haft sällskap av två andra konferenser om förnyelsebar energi, nämligen vågkraft och vindkraft, så det har handlat mycket om hur vi ska kunna ersätta fossila bränslen som olja och kol, och i viss mån kärnkraft, och samtidigt skada klimat och miljö så lite som möjligt.

Men var står man då idag när det gäller utvecklingen av biobränslen och hur man bäst får ut energi ur det som brukar kallas biomassa? Johan Thorstenson träffar Pål Börjesson vid Lunds Universitet, Julia Hanson på energimyndigheten och Mattia Nordström från konsultföretaget Pöyry.

Johan Thorstenson
johan.thorstenson@sr.se