VETANDETS VÄRLD, FR 25 SEP

I Fokus: Adam Dunkels, programmeringssnille

Redan som barn satt Adam Dunkels framför datorn och programmerade. Sen hamnade han på Luleå Tekniska universitet och tog starkt intryck av ett projekt med sensorförsedda ishockeyspelare. Nu har han varit i USA och hämtat en utmärkelse som en av världens 35 främsta unga tekniska forskare. Hans specialitet: små, små program som kan göra förvånande mycket.

Resurssnåla, enkla, kompakta program, det behövs om vi ska få ett Sakernas Internet. Det handlar om en vision att ge inte bara datorer, utan alla prylar, en adress/identitet på Internet. Det ska in enkla, små chips i prylarna, och därför får de inbrända programmen inte vara skrymmande, och sen måste de kunna kommunicera med nätet på nätets eget ”språk”, Internet-protokollet. Adam Dunkels, 31 år, har ägnat sitt liv åt det.

Adam Dunkels arbetar som forskare vid SICS, Swedish Institute of Computer Sciences, och det är där han leder utvecklingsarbetet inom den kompakta programmeringen. Han har vunnit flera internationella utmärkelser, Chester Carlsson Award från Xerox och Roger Needham-priset från Microsoft. Nu var det dags för nästa pris.

Den ansedda tidskriften Technology Review, med 100 år på nacken och två miljoner i upplaga, tog med Adam Dunkels, som ende svensk, i årets lista över världens 35 främsta unga forskare. Tidskriften ges ut av MIT, Massachusetts Institute of Technology, och den 22 september kunde han åka till Boston för att ta emot utmärkelsen.

Du som vill veta mer Adam Dunkels far, Andrejs Dunkels, känd matematiker från Lettland: http://www.dunkels.com/andrejs/

Du som vill veta mer om Arenaprojektet 2000 som ledde in Adam Dunkels på småskalig programmering: http://www.youtube.com/watch?v=f2OEFq-vzS0

Per Gustafsson
per.gustafsson@sr.se