VETANDETS VÄRLD, ONS 25 nOV

Stopp för valfångst misslyckat

Jakten på val ökar fortfarande, trots att den internationella valfångstkommissionen införde ett moratorium, ett tillfälligt stopp, för valfångst för mer än tjugo år sedan. Valfångstländer som Japan, Norge och Island hävdar att det är deras rätt att bedriva valfångst.

Medan resten av medlemmarna i den internationella valfångstkommissionen, med Australien i spetsen, försöker stoppa jakten och koncentrera arbetet på att skydda valar och delfiner mot nya hot, som det industriella fisket och klimatförändringarna.

I december ska valfångstkommissionen träffas igen och försöka nå en överenskommelse mellan parterna. Det blir ingen lätt uppgift. Det förra mötet på Madeira slutade i totalt fiasko. Vetandets Värld var på mötet på Madeira och träffade parterna.

Petra Socolovsky
vet@sr.se