VETANDETS VÄRLD, TIS 1 DEC

Manlig omskärelse motverkar HIV

Numera ses manlig omskärelse som ett sätt att minska smittspridningen av HIV-viruset och förespråkas av WHO och FN. Vi besöker Uganda där man gjort flera studier om omskärelse och HIV.

Omskärelse av män har utförts av både religiösa och traditionella anledningar sedan urminnes tider, men efter att flera studier har visat att omskärelse kan minska risken att smittas av HIV med upp till 60 procent så har ingreppet hamnat i fokus på nytt. Omskärelse förespråkas numera av WHO och UNAIDS som ett sätt att minska spridningen av HIV och flera av de värst drabbade länderna har eller planerar att införa omskärelse som ett av flera sätt att hindra sjukdomen från att spridas.

I dagens Vetandets värld hör du Dr Serwadda som ledde en av de stora studierna i Uganda och Dr Ying-Ru Lo som koordinerar HIV-preventionsarbetet på WHO. De pratar om fördelarna och riskerna med omskärelse och vilka faktorer som kan avgöra om omskärelse i framtiden kan leda till att färre människor smittas av HIV.

Helena Sannemalm
vet@sr.se