VETANDETS VÄRLD, TOR 26 NOV

Augustpristagaren i Vetandets värld

Susanne Åkesson forskar om hur djur flyttar, inte bara fåglar utan också ökenmyror eller havsköldpaddor, och leder ett forskningscenter i Lund där man forskar just på sådant, CAnMove. I måndags fick hon Augustpriset i fackboksklassen för boken "Att överleva dagen" som hon gjort tillsammans med fågelfotografen Brutus Östling.

Det började med att hon lånade en fågelbok på biblioteket och brorsans kikare. Ganska snart insåg hon att hon ville bli fågelforskare. Nu är Susanne Åkesson professor i zooekologi på Lunds universitet och leder det nystartade centret för forskning om djurs flyttning, CAnMove. Nu har hon också fått Augustpiset i fackprisklassen för boken "Att överleva dagen" tillsammans med fotografen Brutus Östling.

– Fåglar har sådana fantastiska anpassningar. De kan flyga på 10 000 meters höjd och dyka djupt ner i oceanerna, säger hon.

Susanne Åkesson har studerat allt från ökenmyror som med sin lilla hjärna har en otrolig navigeringsförmåga till havssköldpaddor på ön Ascension i Atlanten och stenskvättor som hon tagit med sig på expeditioner till Arktis.

 Att fåglarna använder magnetkompass för att navigera är känt sedan 70-talet, men fortfarande är kunskapen om hur magnetsinnet fungerar diffus och när det gäller genetiken är forskningen i sin linda. Lövsångarungar flyttar till Afrika helt på egen hand. Fåglar från norra Sverige väljer en helt annan väg än lövsångare söder om Östersund. Fåglarna i området där de möts kan förhoppningsvis avslöja hemligheter om det genetiska arvet.

Lena Näslund
vet@sr.se