VETANDETS VÄRLD TORS 17 DEC

I fokus: Johan Liu – en kines i IVA

Ingenjörsvetenskapsakademin har fått en värdefull länk till Kina. I höst valdes Johan Liu in i IVA:s svenska del. Där är han ganska ensam om sin starka koppling till en stormakt på frammarsch när det gäller ny teknik.

Den Shanghaifödde Johan Liu kom hit redan som 18-åring, på 70-talet och 1999 blev han professor i elektronikproduktion vid Chalmers Tekniska högskola i Göteborg. Ett av hans specialämnen är att få ner temperaturen i t.ex. datorer och spara energi. Det kan ske med nya material, bland annat ledande lim.

Johan Liu har inte tappat kontakterna med sitt hemland. Han bidrar till intressant tekniköverföring mellan länderna, i form av doktorandutbyte. Han leder ett forskningscenter i Shanghai, SMIT, Sino-Swedish Microsystems Integration Tech. Det grundades 2003 av Göteborgs stad i samarbete med Shanghais stad. För sina insatser har Shanghais stad gett honom en utmärkelse.

– Men jag känner mig lika mycket som svensk som kines, eftersom min eftergymnasiala skolning skett här i Sverige, säger Johan Liu.

Ber man honom jämföra Kina och Sverige, säger han att Kina fortfarande ligger några år efter när det gäller teknisk utveckling. Men utbildningen ser annorlunda, kineserna är duktigare på grunderna i matematik och fysik, medan svenskarna har större möjligheter att arbeta med experiment i laboratoriet.

I Sverige leder Liu avdelningen för Bionanosystem, där man bedriver forskning teoretiskt och experimentellt vad gäller komponent, material- och processutveckling för elektronik.

Länkar: