VETANDETS VÄRLD

Udda som barn - nu Nobelpristagare

Elisabeth Blackburn är en av 2009 års Nobelpristagare i medicin. Hon växte upp i Tasmanien och hade under hela sin uppväxt en känsla av att inte passa in. När andra hade Beatlesbilder på väggarna hade hon bilder på aminosyror.

Men hon var inte så udda att hon inte ville umgås med sina jämnåriga. Hon höll bara sina egna intressen för sig själv, sitt stora intresse för biologi och livets ursprung.

Hon delar priset med Carol Greider och Jack Szostak för upptäckter om hur telomerer och telomeras skyddar kromosomerna vid celldelning. 

För Elisabeth Blackburn, som är pionjären av de tre, började det på 1970-talet som ren nyfikenhetsforskning, utan några särskilda tankar på tillämpningar. Det var bara ingen som visste hur kromosomernas ändar såg ut på detaljnivå och då var det spännande att ta reda på det. Kromosomerna är alltså de strukturer där det mesta av vår arvsmassa – DNA:t – finns. Ibland som långa korvformade rullar av DNA-trådar, ibland mer som ett långt DNA-snöre eller en ring, beroende på vilka sorts celler man tittar på.

Andra forskare hade länge förstått att det var något speciellt och viktigt med just ändarna, för de bar sig inte åt som resten av kromosomerna när cellerna delade sig. De fick namnet telomerer, som kommer från grekiskan och just betyder änddel, slutdel, men forskarna visste inte vilken roll de hade.

Tillsammans med Jack Szostak upptäckte Elisabeth Blackburn att telomererna skyddar kromosomerna när cellerna delar sig, och senare, tillsammans med Carol Greider, upptäckte de det enzym som bygger upp telomererna och som fick namnet telomeras.

Idag är Elisabeth Blackburn professor vid University of California, i San Fransisco, men den senaste månaden har hon hållit sig undan den värsta nobelhysterin i Paris. Hon har ett forskningssamarbete med en grupp på Institut Curie. För Elisabeth Blackburn ger det en extra dimension att hålla till i byggnaden bredvid det labb där den första kvinnliga nobelpristagaren verkade. I 12-13-årsåldern, när Elisabeth Blackburn växte upp på andra sidan jordklotet (Tasmanien, Australien) läste hon biografin om Marie Curie, skriven av Eve Curie. Den boken gick rakt in och kom och betyda mycket för Elisabeth och hennes val av karriär.

Programmet är en repris från 23 december 2009.