Denna vecka i Vetandets värld

26/1: Universums mörka historia
27/1: Den ängsliga hjärnan och den nyhetslystna
28/1: Vetandets värld IT
29/1: Ätstörningar
30/1: Arkeologi och kolonialism