Den här veckan i Vetandets värld

19/1: Vår granne mars
20/1: Från genetik till genomik till gener i bokform
21/1: Vetandets värld IT
22/1: Vetandets värld IT från Comdex-mässan
23/1: Historiska klubben