VETANDETS VÄRLD, ONS 17 MARS

Kampen om de samiska kranierna

12 kranier från Rounala kyrkogård har blivit symbolen för kampen om de samiska kranierna. I ena ringhörnan: vetenskapen som ser samiska mänskliga kvarlevor som en guldgruva för historieforskning. I andra ringhörnan: sametinget och enskilda samer som anser att det handlar om gravplundring i rasbiologins namn.

Det var i början av 1800-talet som rasbiologin började få fäste och Sverige gick i bräschen för denna vetenskap. Den germanska rasen i Norden sågs som den renaste och finaste och den skulle isoleras från andra lägre stående raser, såsom samerna.

En av de främsta på området var Herman Lundborg, som var den första chefen för statliga Rasbiologiska institutet när det grundades 1921. Han reste i det samiska området och bidrog till att omkring 1300 levande samer undersöktes och fotograferades, vuxna och barn, med och utan kläder.

Men det var anatomen Anders Retzius vid Karolinska institutet i Stockholm som i mitten på 1800-talet la den vetenskapliga grunden för rasbiologin. Retzius påstod att kraniets form och utseende skiljde de olika människoraserna åt - germanerna var så kallade långskallar och samerna var kortskallar.

Anders Retzius ägnade därför många år åt att samla in samiska kranier - ofta genom direkta gravplundringar och till sin hjälp hade han bland annat kyrkoherden Lars Levi Laestadius i Karesuando. Trots att Retzius samiska kraniesamling brann ner 1892, finns samiska mänskliga kvarlevor kvar på flera olika ställen i Sverige.

Programmet är en repris från 18 november 2009.

Jörgen Heikki
vet@sr.se