VETANDETS VÄRLD TIS 23 MARS

Bekantskaper allt viktigare för äldre

Sverige har en stor och växande andel äldre i befolkningen. För alla äldre som är friska och pigga och fortfarande bor hemma är det mycket viktigt med många ytliga sociala kontakter i vardagen, för att de ska fortsätta att må bra.

- Inte särskilt många har forskat kring det vi kallar "tunna band". Istället finns mängder av forskning kring vad de starka banden med familj, släkt och nära vänner betyder för äldre. Men ett stort kontaktnät av ytligt bekanta är viktigt för att äldre ska ha kvar känslan av trygghet, ett socialt sammanhang och sin egen identitet, säger Cecilia Henning, docent i socialt arbete vid Hälsohögskolan i Jönköping.

Ännu har ingen forskat kring hur de tunna banden påverkas av en flytt till ett äldreboende. Däremot visar en kommande doktorsavhandling att de äldres önskan om inflytande över sin vardag på ett äldreboende ofta bli överkörd av rutinernas starka makt, som styr personalens sätt att arbeta.

- Jag är nöjd om jag förväntar mig tak över huvudet, tre mål mat, mediciner och en säng att sova i, för det får man. Men om jag vill få bestämma om jag vill gå på en promenad, när jag ska gå och lägga mig eller vad jag ska ha på mig för kläder, då är det inte alls så säkert att jag är lika nöjd längre, säger Tove Harnett, doktorand i gerontologi vid Hälsohögskolan i Jönköping.

Ylva Carlqvist Warnborg
vet@sr.se