Universums mörka materia.

P1 måndag 26 januari kl 12.10


Universum är den största anhopning av tid, rum och materia vi känner till. En expanderande avgrund som öppnar sig åt alla håll. Stjärnor föds ur gas och stoft, utvecklas, åldras och dör.