vetandets värld, mån 26 april

Kinas artrika och världsunika regnskog

Dagens Vetandets värld kommer från Yunnanprovinsen i sydvästra Kina där vi besöker dess unika regnskog, ansedd som en av jordens mest värdefulla biologiska "hot spots".

Yunnan ligger norr om Laos och Vietnam, öster om Tibet. Mer än hälften av Kinas flora och fauna återfinns där. Tillsammans med forskare från Uppsala Universitet ger Vetandets värld sig ut i regskogen för att titta närmare på några av dess karismatiska växter och djur.

Medverkande i programmet är bonden Wu Djong från Jinghong, Tobias Jakobsson från Uppsala universitet, Per Alström från Artdatabanken i Uppsala, Magnus Liden från Botaniska Trädgården, Uppsala universitet.

Staffan Forssell
vet@sr.se