vetandets värld, fre 21 maj

Hon bränner grisar för att lösa mord

För att lösa svåra mordfall kan fynd av insekter på mordoffrets kropp, bidra till att lösa gåtan. Professorn Gail Anderson vidareutvecklar detta område genom att experimentera på döda grisar.

Rättsentomologi är vetenskapen där fynd av insekter på döda kroppar bidrar till att lösa komplicerade mordfall. Gail Anderson, professor vid Simon Fraser-universitetet i Vancouver, vidareutvecklar rättsentomologin bland annat genom att lägga ut och även bränna döda grisar i olika miljöer.

– Med undantag för huvud och lemmar är människors och grisars kroppar ganska lika. Därför passar döda grisar bra för experiment där det egentligen är människor man vill studera, berättar Gail Anderson.

För sina experiment får Gail Anderson självdöda grisar från slakterier i British Columbia. Kadavren får simulera människokroppar och tillsammans med sina kollegor studerar hon hur insekter - främst flugor - mer eller mindre genast börjar lägga ägg på de döda djuren.

– De fynd av döda och levande insekter som görs på kroppar som påträffas till exempel ute i skogen kan berätta om hur länge personen varit död, alternativt när kroppen flyttats till den platsen. När till exempel ett mordoffer legat länge innan det påträffas och förruttnelsen gått långt, är det svårt att på andra sätt än med undersökningar av insekter fastställa ungefär hur länge sedan som offret dog, berättar Gail Anderson.

Experimenten med svinkadaver i olika miljöer och inte minst försöken att bränna svinkadaver - likt en mördare försöker göra sig av med sitt offers kropp - har bland annat visat att det är ytterst svårt för mördare att helt göra sig kvitt alla potentiella bevis i form av det som insekterna kan berätta.