vetandets värld, mån 24 maj

Vetenskap på gott och ont

Vetenskapen har genom historien dragits med två motsatta sidor, en sida som hjälpt oss och en som stjälpt oss. Genforskaren Craig Venter skapar konstgjort liv, något som snart vem som helst kan göra i ett hemmalabb. Vad det kan få för farliga konsekvenser - och hur vi undviker det - handlar idag Vetandets värld om.

I dagens Vetandets värld hör du Roger Roffey vid Totalförsvarets forskningsinstitut om farorna med den nya tekniken. Författaren PC Jersild blickar tillbaka på atombombens utveckling och diskuterar forskarnas ansvar. Och vetenskapsteoretikern Birgitta Forsman argumenterar för behovet av kontroll och insyn.