vetandets värld, ons 26 maj

Monarkins informella makt

Den 19 juni gifter sig kronprinsessan Victoria – en händelse som i medierna oftast beskrivs som en viktig, rolig och länge emotsedd händelse i nationen. Men nya undersökningar visar att drygt var femte svensk tycker att monarkin bör avskaffas. I Vetandets värld möter vi statsvetaren Cecilia Åse som menar att det finns många paradoxer kring monarki och demokrati och att kungafamiljens informella makt är stor.

Kungafamiljen fungerar som ett värdefullt varumärke och en enande nationell symbol för landet Sverige, och opinionsmätning efter opinionsmätning har genom åren gett monarkin starkt stöd bland befolkningen.

Men kanske kan en rörelse i folkdjupet nu skönjas. Undersökningsorganisationen SOM-institutet vid Göteborgs universitet visar i sin senaste mätning att medan 68 procent av svenskarna år 2003 sade sig vilja behålla monarkin, så är den andelen i fjol nere på 56 procent. Mer än var femte svensk, 22 procent, vill numera avskaffa monarkin och lika många har ingen åsikt om monarkin bör behållas eller avskaffas.

I fjol kom statsvetaren Cecilia Åse från Stockholms universitet ut med sin bok "Monarkins makt – nationell gemenskap i svensk demokrati". Hon har ur statsvetenskaplig synvinkel granskat monarkin och vill med sin bok utmana bilden av den svenska monarkin som politiskt ointressant och oförarglig.

– Det finns många paradoxer kring monarki och demokrati. Det politiska Sverige har enats kring uppfattningen att kungafamiljen står över politiken. Därmed blir deras symbolvärde mycket stort, liksom den informella makten, menar Cecilia Åse.