Vetandets värld vecka 22

24/5 Herresätet som spegelbild och propaganda. Om De la Gardie och Venngarn
25/5 Kl 23.40 Småkryp i lagens tjänst
26/5 Vetandets värld IT
27/5 Objudna gäster i främmande vatten
28/5 Historiska klubben om behandlingen av krigsfångar i historien