Vetandets värld vecka 48

22/11 En rymdresa bakåt i tiden
23/11 Hjalmar Sjögren
24/11 Vetandets värld IT
25/11 I skärgården mot botten - om döden över östersjöns golv
26/11 Historiska klubben om valet i Ukraina