Vetandets värld vecka 7

14/2 En serie om ruiner. Del 1 Vreta Kloster
15/2 Hercules - 50 år i luften
16/2 Arsenik i grund och botten
17/2 I fokus - vi möter en högaktuell person
18/2 Gränstrakter - spännande möten i gränslandet mellan naturvetenskap, teknik, samhällsvetenskap och humaniora