Vetandets värld vecka 7

14/2 En serie om ruiner. Del 1 Vreta Kloster. Om att rekonstruerar en ruin
15/2 Hercules - 50 år i luften
16/2 Arsenik i grund och botten
17/2 I fokus - vi möter en aktuell person. Bo Sundqvist, Uppsala universitets rektor
18/2 Gränstrakter- Ikonen Albert Einstein