Vetandets värld - i fokus

Torsdag 10 februari kl 12.10
Om en vecka träder Kyotoprotokollet i kraft, men redan om sju år har det löpt ut. Hur ska världens nationer i ett längre perspektiv lösa frågan om hur vi ska kunna banta våra utsläpp av växthusgaser och minska vår påverkan på det globala klimatet, utan att vi för den delen bromsar utvecklingen och välfärdstillväxten i världen? Frågor som diskuteras med dagens gäst.