Vetandets värld vecka 9

28/2 En serie om ruiner. Del 3 Högfors bruk - en hyttruin och dess berättelser
1/3 Mannen som var Frankrike
2/3 Rapport från världens största vetenskapskonferens
3/3 I fokus
4/3 Gränstrakter.