Okända djur

– en serie om exotiska djur i den svenska sommarhagen

P1 onsdag 20 juli kl 12.10
På jakt efter den undflyende ”sommarfågeln” i den svenska sommarhagen.
Ulf Gärdenfors, Artdatabanken, och Jan-Olov Johansson tar till håven för att fånga fjärilar.