150 års kartläggning av Sverige

P1 tisdag 9 augusti kl 12.10
- När en stat bildas behöver den skaffa sig två saker - en stark militär och en geologisk karta. Det säger Tore Påsse, kvartärgeolog som citerar en kollega från SGU, Sveriges Geologiska Undersökning.