Gränstrakter - den nya synen på alternativmedicin

P1 fredagen den 16 december kl. 12.10 och 23.40
I veckans upplaga av Vetandets världs gränstrakter diskuterar vi den förändrade synen på alternativmedicin betyder för svensk vård och forskning. Den 9 december invigdes ett nytt centrum för integrativ medicin på Karolinska institutet. Men vad ska utforskas där? Redaktör: Nils Johan Tjärnlund.