Att bli ständigt väckt - om sömnapné

P1 onsdag 12 juli kl 12.10
Andra programmet i Vetandets världs serie om sömn handlar om ”sömnapné,” det vill säga upprepade andningsavbrott under sömnen. Sömnapné är vanligast bland människor i medelåldern, och förekommer ungefär dubbelt så ofta hos män som hos kvinnor. Vi får träffa Ed Murphy från Los Angeles, som provat allt från att sova med stenar på ryggen till att operera bort delar av tungan.