Enträgen kamp för kvinnors rätt till bra hjärtsjukvård

P1 torsdag 9 mars kl 12.10
I fokus
: Eva Swahn, ordförande i Sveriges Hjärtläkarförening. Trots att kvinnor i dagens Sverige drabbas av mer än hälften av all hjärt- och kärlsjukdom är kunskapen om hur man ska behandla kvinnor begränsad.