Det ögat ser utan att vi vet om det

P1 måndag 23 oktober kl 12.10 och 23.40 

Alltmer har under senare år blivit känt om hur hjärnan bearbetar synintryck. För att man ska få en medveten upplevelse av att man ser något måste signaler från ögats näthinna nå hjärnbarken i nacken. Där är olika celler specialiserade på olika aspekter av det vi ser, som färg, konturer, rörelser och mönster. I den fortsatta processen bygger hjärnan upp ett helhetsintryck som vi kan tolka och koppla samman med det vi redan vet om världen. Men vi får också omedvetna synintryck och det omedvetna synsystemet arbetar snabbare än det medvetna.