Koljonen svarar

Vilka får man döda om man tillhör de goda?